Technologické centrum KUKA - Štúrová, Dubnica nad Váhom - VZT a chladenie